Historie

Historie

Volsted Forteby Historier og beskrivelser

Volsted er en forteby i Himmerland med beliggende fem kilometer øst for Støvring og 19 kilometer syd for Aalborg. Volsted er en af landets største og mest velbevarede fredede fortebyer. Den store forte skaber et voluminøst rum mellem husene i Volsted, og den oprindelige struktur af gårde omkring den fredede forte er stort set uændret.

Bebyggelsen består af ældre tre- eller firelængede gårde, ældre landsbyhuse og villaer samt enkelte nyere parcelhuse, hvor gårdene er en del af den bevaringsværdige fortestruktur. Landsbyen har et forsamlingshus og Volsted Kirke fra 1100-tallet ligger i landsbyens udkant.

Den forhistoriske tid

Dengang isen smeltede ved slutningen af sidste istid for omkring 14.000 år siden, blev de to dale, hvor nu Skiveren og Lindenborg Å løber, dannet af enorme mængder af smeltevand, som løb mod syd og…

Text content

Read more

Det åbne land befolkes

Af kortet fra 1786 ses det, at alle gårde og huse ligger i byen samlet omkring gadekæret. Et kort fra 1813 viser, at en gård fra byens østlige side er forsvundet. Jørgen Andersen, der nu…

Read more

Ejerforhold

Engang i 1400-tallet var der to gamle selvejende bondeslægter i Volsted, Bygseck og Winther, og i 1610 havde to familier Bygseck hver sin krongård, som de bestyrede for kongen. I 1688 var der 12 gårde,…

Read more

Færgested og hærvej

Historikeren Mads Lidegaard har skrevet flere bøger om hærveje i Jylland. Ifølge Jyske Lov er hærvejene alfarvejstrækninger til brug for kongen, almenheden og det militære beredskab. De har bl.a. været benyttet til pilgrimsfærd og okseeksport,…

Read more

Folk og fæ – før og nu

Befolkningstal: I: Her følger udviklingen i befolkningstallet i Volsted det samme som gælder for hele landet. Hvad der ikke kan ses er, at unge drifige folk fra Volsted by flytter ud i det åbne land…

Read more

Fredningen

I 1974 rejste Danmarks Naturfrednings Forening en fredningssag om gadekæret og bypladsen med et areal på 6 hektar. Resultatet blev, at Nordjyllands Amt i 1977 afsagde en kendelse, der sikrer fredningen. Kendelsen indeholder 15 punkter….

Read more

Kirken

Hvornår folk her på stedet blev kristne ved ingen. På Jellingestenen står der, at Harald Blåtand, der var konge fra 940-985, gjorde dannerne kristne. I Sebbersund var der dog allerede en kristen trækirke omkring år…

Read more

Krigen 1940-1945

I Volsted var der en gruppe mænd, som deltog i våbennedkastning. Det foregik mellem Volsted og Flamsted vest for Hølbækken. En nat kom tyskerne for at anholde en af de unge mænd, Bent Hoffmann, som…

Read more

Matrikulering og bonitering

Ved enevældens indførelse i 1660 efter svenskekrigene var landet næsten bankerot, og Frederik den 3. skulle bruge penge. Derfor blev der i 1688 lavet en landbrugsmatrikkel og en bonitering. Formålet var at beskrive hver ejendoms…

Read more

Nybyggerne

Men så kommer nybyggerne. Unge mennesker fra byen flyttede ud på heden. De brækkede heden op og tog nyt land ind. Bebyggelsen i sognet udenfor Volsted by var i Gårde Huse 1786 0 0 1800…

Read more

Udskiftningen

Før 1781 kunne en landmand have sin jord liggende spredt mange steder i små stykker, og det var også tilfældet i Volsted. Landsbyens jord var delt i åse = marker, og i hver af disse…

Read more

Udvikling i bebyggelsen

De følgende kort viser byens og søens udvikling.   1788. Vand dækker næsten hele arealet mellem den to-delte randbebyggelse. Vejforløbet er uklart. Med prikket linie er skolens lod vist.   1800. Vandarealet er betydeligt mindre,…

Read more

Volsted by opstår

Kort tid efter Kristi tid sker der noget af stor interesse. De første landsbyer opstår, og da bygges de første gårde i Volsted. Før den tid lå bøndernes gårde spredt i det åbne land. Sprogforskere…

Read more

Volsted og omegns Borgerforening

Borgerforeningens første formand Viggo Hansen fortæller her, hvordan Borgerforeningen blev stiftet og lidt om datidens arrangementer. Det begyndte i sommeren 1972. Der havde været brand oppe i skoven, og det lokale brandværn, bestående af 5…

Read more

Volsted Skole

Den gamle skole ligger på den vestlige side af gadekæret. Hvornår den er bygget, kan ikke oplyses, men rækken af landsbylærere, går med sikkerhed tilbage til lærer Lyngby, der var landsbylærer her fra 1840-49. Frem…

Read more

Volsted som Forteby

Volsted er en meget karakteristisk forteby med en forte på 8,3 hektar. Det er landets største og mest velbevarede by af denne type. En forteby har en veldefineret grænse udadtil; en grænse, hvor der tidligere…

Read more

Historiske billeder

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.