Volsted Forteby

Volsted Forteby

Landsbyen Volsted i Midthimmerland er Danmarks bedst bevarede forteby. Med afsæt i det er der udarbejdet et kultur- og formidlingsprojekt i landsbyen med fokus på det særlige kendetegn for byen.

Den samlede projektbeskrivelse fra februar 2009 (i pdf, fylder 2 MB) kan hentes her

CAT_6783-681x1024

Om projektet

“At synliggøre en enestående historie og et unikt stykke af Danmark”. Således har en af bidragyderne til dette projekt sagt. Foruden denne hjemmeside består projektet af et samlingssted ved Volsted Bygade nr. 44, hvor der findes et udsigtstårn og et infohus med oplysende plancher og endelig et sted, hvor der kan grilles og laves bål.

Volsted er på flere punkter en særpræget landsby, og for at udbrede kendskabet hertil, har en kreds af borgere taget initiativ til projekt ”Volsted Forteby”. Det henvender sig, dels til lokalbefolkningen, dels til skolebørn, studerende og turister, der kommer på besøg.

Et andet formål kan beskrives således: For mange år siden mødtes man i smedjen i Volsted Bygade nr. 17 for at snakke om fælles problemer og politik, men smeden døde, og så blev denne funktion flyttet til baglokalet i Brugsen. Så lukkede den, og dermed forsvandt en vigtig del af landsbymiljøet. Nu håber man, at samlingspladsen kan blive en erstatning og være med til at udvikle det sociale liv i byen.

Aalborg Kommune har ydet et bidrag af de midler, der er til de såkaldte fyrtårnsprojekter i landdistrikterne. Andre bidragsydere er Realdania, Friluftsrådet, Volsted Børneklub, Volsted Kirke, SparNord og Nybo Børnetøj.

To udvalg har arbejdet med projektet. Det ene har taget sig af projektstyring, markedsføring, økonomien og forberedelsen af de fysiske rammer:
Karin Winther, Peter Overby, Brian B. Scharling, Kim Andersen, Leif R. Jørgensen og Tine Mikkelsen.

Det andet udvalg har udarbejdet forslag til plancherne og til hjemmesiden:
Malene R. Jørgensen, Kristine B. Scharling, Niels Henriksen og Jens Jørn Kortegaard.

Volsted, november 2009

Byggeriets ildsjæle

RealDania, som bl.a. har støttet vores projekt, har lavet en kampagne for at fremme ildsjælenes arbejde.

Projektet i Volsted har fået omtale her

traeskulpturdag020_980px

Volsted forteby

Historie og beskrivelser

Volsted har en lang og interessant historie, som du kan læse meget mere om. 

Logo

Volsted Forteby har fået et logo, som vi er meget glade for. De oprindelige stregtegninger i loget er lavet af Tine Mikkelsen. Derefter er logoet rentegnet, farvelagt og rammet ind.

De grønne marker, søen og vejen er håndtegnet. Udenom er der indlagt en tynd maskintegnet ramme. De tynde hhv. tykke streger går igen i den valgte skritttype. Placeringen af teksten giver logoet et umiskendeligt præg af byvåben. Det er meget åbent og ‘luftigt’, hvilket giver mange grafiske muligheder mht. baggrunde og sammenhænge.

logo 500px

Kogebog

Som en del af fortebyprojektet, er der lavet en kogebog med en række opskrifter. Opskrifterne bliver løbende scannet ind og kan findes her på siden. 

Sponsorer

Aalborg Kommune

Aalborg Kommune

Volsted Kirke

Volsted Kirke

Realdania

Realdania

Nybo Børnetøj

Nybo Børnetøj

Friluftsrådet

Friluftsrådet

SparNord

SparNord

Volsted Børneklub

Volsted Børneklub

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.