Det åbne land befolkes

Af kortet fra 1786 ses det, at alle gårde og huse ligger i byen samlet omkring gadekæret. Et kort fra 1813 viser, at en gård fra byens østlige side er forsvundet. Jørgen Andersen, der nu bor i Volsted Bygade nr. 31, gravede engang på dette sted, og da fandt han en række sten, som må være efterladte syldsten fra det flyttede hus. Måske er gården flyttet til mark nr. 7, hvor Bakkegaarden ligger nu. På kortet fra 1880 kan det ses, at endnu en gård er flyttet fra østsiden, antagelig til det, der nu hedder Trindbakhus nær Lindeborg Å. Efter den tid er resten af gårdene blevet liggende i byen. En stor del af sognet nemlig 36% var i lang tid dækket af hede, se kortet fra 1813 og så sent som i 1875 var mere end 1/3 hede.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.