Volsted som Forteby

Volsted er en meget karakteristisk forteby med en forte på 8,3 hektar. Det er landets største og mest velbevarede by af denne type. En forteby har en veldefineret grænse udadtil; en grænse, hvor der tidligere var et hegn, som blev lukket om natten for at får, geder og fjerkræ kunne holdes inde om natten. Inden for hegnet blev husene bygget i en række omkring søen, og inden for disse er fællesjorden kaldet forten. Dette navn har sin rod i det oldnordiske ord forta, hvor første stavelse betyder foran og anden stavelse betyder en sti eller vej for kvæg. Forten var vandingssted for dyrene, og her stod ungkreaturene tøjret. Der var en byhyrde, der holdt opsyn med dyrene i det åbne land om dagen, og som drev dem ind i forten om aftenen. Den sidste byhyrde boede i et lille hus, som blev revet ned i 2004. Det lå på hjørnet af Volsted Skolevej og Støvringvej.

 

Forten har også haft et socialt formål som festplads, benyttet til Skt. Hansfesten og hvor majstangen stod engang og som mødeplads for bystævnet. Bystævnehøjen er bevaret øst for forsamlingshuset, og her er i dag en fodboldbane, hvor byens fodboldhold engang høstede bifald i serie 6.

Det var byens lodsejere, der ejede forten = fællesjorden, og sådan er det også nu. Ejendomsretten følger ejendommen og ikke personen. I Jydske Lov fra 1241 findes en beskrivelse af de administrative forhold omkring fællesjorden, som der kaldes ”alle mands eje”. Den blev styret af et ejerlaug, og sådan er det også i dag. Der eksisterer en protokol, som går tilbage til 1856.

Fællesjorden ejes nu af 17 lodsejere. De regler, der gælder for administrationen er fra 1948. De 4 første paragraffer ser således ud:

Vedtægter for ejerlavet for fællesjorden i Volsted
Matrk. Nr. 16 a.

§ 1.     Formålet med nærværende vedtægter er:
1)    At sikre fællesjorden mod uretmæssig tilegnelse.
2)    At fremskaffe nødvendige midler til fællesjordens drift.
3)    Samt at bevare og sikre fællesejendommens skønheds-værdier.
§ 2.    Lodsejere og stemmeberettigede er de personer, som iflg. tinglyst skøde har part i fællesjorden.
§ 3.    Fællesjorden bestyres af et udvalg på 3 mand, der vælges af og blandt lodsejerne på det årlige lodsejermøde.
§ 4.    Udvalgets opgave er at gennemføre vedtægternes overholdelse, herunder at påtale og forhindre uberettiget indtagen af fællesjorden, at fastsætte og opkræve afgifter for fællesjordens benyttelse, samt at overvåge at fællesjorden og det hertil hørende vandareal ikke forurenes eller benyttes på nogen skæmmende vis.

Et område på 920 m2, hvor forsamlingshuset ligger, blev i 1972 overtaget af Aalborg Kommune, der samtidig blev optaget i ejerlauget.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.