Volsted Skole

Den gamle skole ligger på den vestlige side af gadekæret. Hvornår den er bygget, kan ikke oplyses, men rækken af landsbylærere, går med sikkerhed tilbage til lærer Lyngby, der var landsbylærer her fra 1840-49. Frem til 1961 havde Volsted egen skole.

Olav Eriksen er en af Volsteds ældste beboere. Han fortæller her, hvordan det var at gå i Volsted Skole i 1930’erne.

Skolebygningen rummede én skolestue og én lejlighed til landsbylæreren. Hoveddøren førte ind til en lang smal gang med knager og skoreoler, her hang man sit overtøj og skiftede fodtøj. Inde i skolestuen var der 3 rækker pulte, man kunne sidde to ved hver pult. I pulten var der hul til blækhuset. I skolestuen var der plads til 38 elever i alt. Om sommeren var der flest, for da kom der store drenge fra Aalborg eller Støvring, de var ”hyrdedrenge” for de mindre gårdejere. Drengene drev køerne ned i engene om morgenen og hjem til malkning i stalden om aftenen. I dagstimerne skulle de passe deres skolegang i Volsted. Nogen gange var der 39 elever, så var der ikke siddeplads til alle.

Man gik i skole i 7 år, 3 år i ’bette’ klassen og 4 år i ’store’ klassen. Om sommeren gik de små i skole 4 dage i ugen, mens de store kun gik to dage, og om vinteren var det omvendt. Man gik i skole mandag-lørdag. Om sommeren var der meget arbejde, der skulle gøres hjemme, derfor var der brug for de ældste her. Det sidste år man gik i skole skulle man også gå til konfirmationsforberedelse. Det foregik i præstegården i Ferslev, i foråret 1942 var det ved pastor Fogh. Konfirmationen blev holdt i Ferslev kirke for alle kommunens konfirmander. Olav husker at de var 7 fra Volsted (+ en pige der var på ungdomsskole nordenfjords), 7 fra Mjels, 3 fra Ferslev og 5 fra Dall. Efter konfirmationen fulgte man undervisningen til skoleårets slutning og derefter kom man ud at tjene.

Olav begyndte i skolen i 1935. Det var før der var indlagt vand, det kom først i 1937. Elektricitet var der heller ikke, elektrisk lys fik de først i 1939-40. Læreren havde indtil da et stearinlys og kunne i de mørke timer følge med i bøgerne, når han overhørte eleverne. Der var én lærer til at undervise alle elever i samtlige fag, og om søndagen var han degn i kirken. De fik undervisning i dansk, regning, Danmarks historie, bibelhistorie og geografi. Og så skulle eleverne kunne salmevers udenad samt den lille katekismus. Olav mindes ikke, at de havde idræt. De havde en buk de sommetider tog ud på græsset og hoppede over. Kreative og praktiske fag som sløjd, håndarbejde og husgerning havde man ikke, det måtte man lære derhjemme. Olav kan fortælle, at man allerede dengang kendte til differentiering i folkeskolen. Eleverne var fordelt i klassen, så hver række pulte repræsenterede en årgang, og så kunne læreren undervise i skriftlig dansk på 3 niveauer; første række fik læst en historie højt, som de skulle skrive genfortælling af, midterrækken havde diktat og tredje række lavede sprog/grammatik øvelser. Alle elever var til eksamen én gang om året, så kom præsten og skolekommissionen og overhørte eleverne i bl.a. dansk og regning. Her blev det afgjort, om man kunne rykke en klasse op.

Centralskolen i Ferslev

I 1961 blev den nye centralskole i Ferslev indviet, den skulle erstatte de tidligere 4 skoler i kommunen, nemlig Dall, Ferslev, Mjels og Volsted Skoler. Skolen fik ét spor fra 1.-7. klasse, elever i overbygningen blev sendt til Svenstrup. Sidst i 1970’erne blev skolen udbygget til at omfatte elever fra børnehaveklasse til 10.klasse. I forbindelse med at børnene i Volsted skulle gå i skole i Ferslev blev Volsted Skolevej anlagt, så skolebussen kunne hente og bringe børnene.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.