Færgested og hærvej

Historikeren Mads Lidegaard har skrevet flere bøger om hærveje i Jylland. Ifølge Jyske Lov er hærvejene alfarvejstrækninger til brug for kongen, almenheden og det militære beredskab. De har bl.a. været benyttet til pilgrimsfærd og okseeksport, og derfor hedder de også okseveje.

Lidegaard har skrevet bøger om vejen, der går fra Viborg mod syd og videre over grænsen til Tyskland. Desuden har han skrevet en bog: Hærveje i Himmerland, hvor han har beskrevet nogle veje fra Viborg og nordpå. En vej går mod nordvest til Aggersund, en anden mod nord til Aalborg og endelig en tredje, der går vest om Hobro forbi Gammel Skørping over Lindenborg Å ved Aagaard og gennem Volsted til Aalborg.

På begge sider af åen ses tydelige hulveje mellem bakkerne, der hvor trafikken af folk, heste, stude og okser er foregået gennem flere århundreder. I nærheden af Aagaard ca. 3 km syd for Volsted findes der i tørvejorden rester af en brolagt vej, der fører ned til åen.

I perioder har vandstanden været så lav, at man kunne gå over åen på en stensætning på bunden, men der har også i flere århundreder og helt op i det 19. århundrede været færgefart på stedet.

I lange perioder var der ingen selvejerbønder i Volsted, og de 13 bondegårde i Volsted var ejet af herregårdene Buderupholm 8 km mod syd, Vennersborg i Ferslev 4 km mod nord og Aalborghus len. Når fæstebønderne skulle udføre hoveriarbejde på Buderupholm 50-100 dage i en periode helt op til 140 dage om året, så gik eller red de sønder ud af byen ned ad vejen, der nu hedder Færgestedvej, og så kom de over åen, måske med en færge, antagelig en robåd, hvis vandstanden var høj.

Kort over hærvejens forløb
119) Gl. Skørping kirke med helligkorskilde, 4 huls sten og skålsten.
120) Formentlig ruin af langdysse.
121) Ruin af Egholm Slot. Fund af sten med hjulkors.
122) Flot parti af dybe hulveje ned mod åen.
123) Færgestedvej ned til gammelt færgested, hulveje mod nord.
124) Hulveje. Høje som vejvisere på bakkekammen.
125) Volsted. Landsby med gårdene som før udskiftningen.
126) Buderup gamle kirke.
127) Fund af skålsten.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.