Folk og fæ – før og nu

Befolkningstal:

I: Her følger udviklingen i befolkningstallet i Volsted det samme som gælder for hele landet. Hvad der ikke kan ses er, at unge drifige folk fra Volsted by flytter ud i det åbne land i denne periode. De bygger huse, og de opdyrker heden. Sognets hedeareal reduceres fra 36% til 12%.

II: Her ses, hvad den grå Ferguson traktor og anden mekanisering i landbruget betyder. Unge mennesker flytter fra landet til byerne, hvor mange af dem bliver industriarbejdere.

III: Der er ikke længere mulighed for at købe ind i byen, og der er heller ikke nogen busforbindelse til Volsted. Derfor flytter ældre enlige og par til Støvring, og familier med børn kommer til byen.

 

Husdyrhold:

Heste Malkekøer Ungkreaturer Geder Får Søer Slagtesvin Smågrise
 1898  118  254  212  2  493  322  (del af tal for søer) ?
 1922  146  312  338  3  180  514  (del af tal for søer) ?
 2009  57  0  62  0  0  600 3700  3000

 

 

Ferguson traktor – “Den grå slider”

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.