Fredningen

I 1974 rejste Danmarks Naturfrednings Forening en fredningssag om gadekæret og bypladsen med et areal på 6 hektar. Resultatet blev, at Nordjyllands Amt i 1977 afsagde en kendelse, der sikrer fredningen.

Kendelsen indeholder 15 punkter. Nogle få af dem citeres her:
8. Arealet må ikke benyttes til teltning, camping, motorbane eller lignende.
10. Bortset fra hegning til brug for småkreaturer og fjerkræ må indhegning ikke finde sted. Hegning må dog ikke være til hinder for almenhedens færdsel.
11. Fredningen er ikke til hinder for at den bestående sportsplads benyttes til boldspil.
12. Fredningen er ej heller til hinder for, at forten som hidtil benyttes til afholdelse af byfester, ringridning, Skt. Hans bål og lignende, eller at der i tilknytning hertil sker kortvarig opstilling af boder, telte og lignende.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.