Udvikling i bebyggelsen

De følgende kort viser byens og søens udvikling.

 

1788. Vand dækker næsten hele arealet mellem den to-delte randbebyggelse. Vejforløbet er uklart. Med prikket linie er skolens lod vist.

 

1800. Vandarealet er betydeligt mindre, vejforløbet er stadig uklart. Hul i østre rand; en gård er udflyttet. Den ny bebyggelse i sydkanten er en smedie tilhørende lodsejerne.

 

1880. Oprindelig smedie er nedlagt, ny privatejet i den vestlige rand. Der er desuden 2 eller 3 nye gårde bag de oprindelige. Endnu en udflytning fra østranden. Tydelige veje inde i byen.

1923. Sluttet bebyggelse i østrand igen, samt yderligere 3 gårde i vestrand. Skoleageren indlemmet i nabogård, men stadig skole. Desuden forsamlingshus, mejeri, tlf. station. Omlægning af fortens sydlige vejforløb pga. vej til Støvring.

 

1963. Bebyggelsen nu helt lukket omkring fællesarealet efter parcelhusbebyggelse i sydlige del og langs sydøstgående vej. Skolen nedlagt og mindre omlægning af nordvestgående vej.

 

1975. Begrænset tilvækst af parcelhuse dels bag østrand og dels i sydlig del, ellers status quo.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.